UNFOLD YOU

Hva om å leve i kjærlighet ble din naturlige tilstand?

Det vakrest av alt er at vi er, essens, sjel med vår signatur.

Det finnes bare en av deg i hele universet, du har din reise og det er kun du som kan gå den.
Det er Din Purpose.

Din UTFOLDELSE er uavhengig av tid, rom og manifestasjoner. Du har din lære, dine lekser og ditt studie.

Jeg tilbyr assistanse til din utfoldelse, helbredelse, vekst og kjærlighet.

Silja HHP

Silja er en førende ekspert i å tilrettelegger for vekst og helbredelse. Hun er trent innenfor faget i bevissthet, energetiske system, vibrasjonell medisin og spiritualitet.

Utover det å være en fremragende terapeut, coach og instruktør innenfor sitt fag driver hun Din Klinikk Bergen hvor hun nå gir IKYA behandling med coaching. Silja arbeider også som kunstner og er nå i gang med sine første bøker.

Hun tilbyr nå gratis veiledning og info. Send melding på sms om interessert. Tlf : 95100103

Ta kontakt for gratis veiledning og info.

IKYA THERAPY

IKYA (utt: Ikaya) er en metode innen vibrasjonell medisin. Metoden jobber med din bevissthet og det som ligger bak manifestasjon. En IKYA behandling kan understøtte din mulighet til å komme i kontakt med din egen dypere selv-helbredelse. I timen kartlegger vi mønstre, sykluser og livsutfoldelse, og legger til rette for at du kan trenge dypere inn i kjernen av dine livsprosesser. Vi hjelper deg med å kunne utløse det potensialet som ligger latent i ditt indre, som en medskapende kraft i ditt eget liv.

Kurs i IKYA Healing™

Info på norsk lenger nede!

Introducing IKYA Healing™
– the easy and powerful healing method

YIKYA Healing™ is an easy to learn yet powerful method for self-healing and spiritual development. Enjoy increased flow and connectedness while bringing healing and wellbeing to all life. IKYA Healing™ will give you the ultimate tools to connect you with nature’s intelligent love, allowing it to bring you to a new level of physical, emotional, mental and spiritual health.

IKYA Healing™ establishes balance and harmony on all levels, allowing you to feel more centered, present and vibrant. If you are experiencing stress and anxiety in your daily life, you will more easily find peace and profound joy with a sense of grounding. The method dissolves blockages to let your natural flow be restored and sustained.

IKYA Healing™ treats you and your life as one cohesive reality. Thoughts, emotions, body and life are released to a state of love and healing. You may achieve inner peace and harmony and a level of cohesiveness that you have never experienced before.

IKYA Healing™ is an independent method within the IKYA methodology. The method can be used by everyone and does not require any specific belief systems or prior knowledge. IKYA Healing™ can safely be combined with all medical and therapeutic treatments and is also suitable for those who want to take a more active approach to their regular IKYA treatments.

Over the course of two consecutive weekends you will learn to heal yourself and others. You will work with spiritual light and vibration and learn how to dissolve blockages and open the natural flow. If you have a desire to work with healing and want a method that is easy to learn yet gives powerful results, IKYA Healing™ may be exactly what you are looking for.

Welcome to IKYA Healing™

 • Promotes self-healing and spiritual growth
 • Dissolves blockages
 • Balances and harmonizes energies of body and life
 • Improves connection between your inner and outer life
 • Brings balance, harmony and happiness
 • Treats underlying causes and patterns
 • Increases life force and vitality
 • Alleviates stress and unease
 • Increases awareness and spiritual consciousness
 • Opens you to the healing power of nature
 • Releases suppressed emotions and energies
 • Strengthens creativity and ability to manifest
 • Helps you become a positive influence in your own life and others’
 • Reinforces and supports all spiritual practices

Hva går vi igjennom:

Tid: to helger, dagtid eller fem ettermiddager. Vi setter dette opp sammen.

Det blir øvetid mellom hver gang og åpnet facebook side for spørsmål og sparring etter behov.

Kr. 7000,- (beløpet kan deles opp i 2 betalinger)

Hva er Healing og litt om forskjellige måter det gjøres på. Din Reise, din hensikt.
Hva er helse og hvordan forholde seg til det.

Selvet, et sundt ego. Litt om tematikker, prosesser, traumer og vekst.
Fra motstand til å få selvet med på din side. Fra det du ikke vil til det du vil.
Snakker litt om verdier, dine kjerne verdier og hvor viktig de er.
Spiritualitet og hvordan jobbe effektivt med din spirituelle reise.

Vi ser litt på hvordan selvet og sjelsånden trenger hverandre.

Øvelser og meditasjoner gjennom hele kurset.
Lær å ha høyt fokus, strekke bevisstheten, ekspansjon.
Lær vekst, lær helbredelse og lær kjærlighet.

Vi lærer om Ikya Healing og øver oss.

Så går vi igjennom forskjellige måter å jobbe med Ikya Healing.
Vi begynner med oss selv.

Bevissthet og dens områder
Chakra
Organer
Kroppen
Relasjoner
Traumer

Vi åpner så opp for å begynne å gi til andre.
Fysisk tilstede og på avstands (ikke tilstede fysisk i rommet).
Til natur, områder, hjemmet, venner og familie

Sist går vi igjennom en inntuning og meditasjon hvor du innvies til IKYA Healing. Diplom gis. Avslutning og veien videre.

Silja 95100103
www.unfoldyou.no

Ring gjerne for info, prat og avtale.

Pictures

Kjøp

Her finner du bilder som er til salgs

Inspirasjon

Her kan du se noen av mine bilder

Galleri

Her er oversikt over alle bildene mine

Dette er et av mine bilder som er til salgs. Det har jeg kalt Golden Forest. Klikk på bildet for større versjon.

Siljas sosiale medier